November 2018, Logistics warehouse

November 2018, Portada Iglesia (Peñarandilla, Salamanca), 18 photos capture

October 2018, Pumpkins

October 2018, Baloon scan

October 2018, Bondarzewia berkeleyi