Novembre 2019, Bird Bird Bath

Novembre 2019, Scotland: Dunfermline, Abbey nave interior

Novembre 2019, Nogroot

Novembre 2019, Pottery kiln

Novembre 2019, Rock arch sculpture