Agosto 2020, Animal Skull

Agosto 2020, Coal Iron

Agosto 2020, Falkenstein Table Mountain

Agosto 2020, Tree Stump in the Forest

Agosto 2020, Chumash Painted Cave